Dr. Nico Bleichrodt

Het is een prachtig project! Ook bij NOA merken we telkens weer dat een taalachterstand één van de belangrijkste oorzaken is dat kinderen en volwassenen met een migratieachtergrond niet toegelaten worden tot het voor hen best passende onderwijsniveau en de voor hen best passende baan. Vaak is de taalachterstand niet of alleen met heel veel moeite te herstellen.