Actie Boektraktatie

Dankzij een financiële slinger van advocaat Marry de Gaay Fortman zag het eerste prentenleesboek Kat Kaat is weg het licht. In de Kinderboekenweek van oktober 2021 gaf zij samen met auteur Joke de Jonge het startschot om donateurs te werven voor Actie Boektraktatie. Doel: zoveel mogelijk kinderen op azc-scholen en in nieuwkomersklassen trakteren op het prentenleesboek Kat Kaat is weg, dat speciaal voor hen ontwikkeld werd. Dit startschot was bedoeld om de boektraktatie als een slinger langs scholen door het land te laten gaan.

Een van de eerste traktaties deelde Dieuwertje Blok uit op de Eloutschool (nu de Leertuin geheten). Hier vind je de foto's.

Het lukte, vanaf oktober 2021 in het westen van het land begonnen, om in bijna elke provincie nieuwkomers met de boeken kennis te laten maken door ruim 50 x ergens te trakteren. Ook een flink aantal gevluchte Oekraïense kinderen kon het boek daarna mee naar huis nemen, met een digitale vertaling als ruggensteun voor ouders en broertjes en zusjes om het Nederlands snel op te pakken (Zie Materialenbank).

Vanaf 2023 concentreert de stichting de boektraktaties vooral rond het Nationale Voorleesontbijt dat jaarlijks in de laatste week van januari plaatsvindt.

In 2023 maakte een grote donatie het mogelijk om een samengesteld speels pakket voor scholen te ontwikkelen, waardoor de boeken structureler ingezet kunnen worden. Die scholenschenking van prentenleesboeken plus bijbehorend vernieuwend materiaal kan in de school rouleren en jarenlang voor nieuwkomers worden ingezet. Dat leverde meerdere dankbare en enthousiaste reacties uit het nieuwkomersonderwijsveld op.

Niet alleen een klas trakteren kan, zelf aangeven wélke klas nieuwkomers daarmee vooruitgeholpen wordt, kan ook. En als een leerkracht actief donaties inzamelt voor de halve klas, kijkt de stichting of de andere helft aangevuld kan worden. Zie bij Doneren.

Bij het Nationaal Voorleesontbijt 2025 gaat een grootscheepse actie met Ella egel is weg plaatsvinden.